banner

Profil

Motto:
Přemýšlím o tom, zda vrchol hory, či čehokoliv hmatatelného je současně vrcholem lidského snažení. Je-li bod vrcholu totožný s bodem vůle. Myslím si, že vůle musí být aspoň o půl milimetru výš.

Z autorova Himálajského skicáku

Ano, tak to jsem já.
Horolezec, výtvarník, architekt.

Po ukončení studií jsem konečně sám začal realizovat své představy. Už mne nikdo nevedl. Ačkoliv to je pravda jen do určité míry. Školitelé jsou zde stále, i když o tom nevědí. Mezi ty významné patří prof. Blažej, prof. Muzika, prof. Libenský, prof. arch. Cubr, akademik prof. PhDr. Kotalík Dr.Sc. Díky moc.

Autorsky jsem začal pracovat na výstavišti Černá louka v Ostravě a to zprvu jako grafik a později pak už jako autor kompletního řešení exposic. Z významných realizací mohu uvést výstavu Národní galerie v Praze, Čajkovskij, Jiří Trnka a jeho svět. Začal jsem se stýkat s autory jako např. Flejšar, Fišer, arch.Jiřičný a Lang a další. Základem mého výtvarného řešení se stala typografie. Ta a zejména architektura písma ovlivňuje celou moji tvorbu dodnes. Proporce a dimenze přísného řádu písma jsou pro mne stále zákonem, který s pokorou vyznávám. Také výstavy mi daly velice mnoho. Naučil jsem se vnímat prostor a barvu. Obrovská škola.

Pokračoval jsem jako výtvarník Galerie výtvarného umění v Ostravě, kde jsem pracoval sedm let. Pak už jsem přešel do svobodného povolání jako člen Díla – Českého fondu výtvarných umělců.

Začal jsem ve volné tvorbě řešit jak grafické listy, tak plakáty, celou řadu výstavních expozic a interiérů, většinou společenských. Rovněž jsem také intenzivně pracoval v oblasti serigrafie a realizoval jsem své návrhy v plošném skle a to pískováním a leptáním.

Neskutečně mnoho mi dala dlouholetá spolupráce s akademikem prof. PhDr. Jiřím Kotalíkem, Dr.Sc. ředitelem Národní galerie v Praze. Jeho přístup byl absolutně profesionální, avšak citlivý a vždy noblesní. Realizoval jsem pro něho řadu výstav, plakátů a katalogů. Podnětná byla i spolupráce s Národním divadle v Praze a několik ročníků Pražského quadriennale. Tam jsem navíc i autorem loga, stejně jako pro Janáčkův máj nebo Svaz českých skladatelů a koncertních umělců. Vytvořil jsem asi 30 značek a logotypů.

S Černou loukou a výstavařinou jsem se rozloučil sérií vodních fontán.

Nastala nová doba a s ní přišly zcela nové možnosti. Založil jsem si vlastní firmu a začal jsem navrhovat interiéry včetně realizace. Vybudoval jsem stolárnu, sklárničku a ateliér plochého skla, zejména na vitráže. A bylo blízko k designu a nakonec také k vlastní architektuře. Začalo to interiéry, pak drobnou architekturou, atd. Krůček po krůčku, ale každý byl důležitý.

Začal jsem vydávat Expoforum – mezinárodní revui pro výstavy a veletrhy. V redakční radě i mimo ni se sešla celá plejáda významných tvůrců a to nejen z této oblasti, ale také filosofové, sociologové, a další. Uvádím např. doc.Ing.arch. Hakl, ing.arch. Zdeněk Lang - předseda redakční rady, ak.arch. Rychlink a Hora, Doc.PhDr. Pavlů, PhDr. Cicvárek, ak.mal. Rajlich sen., ing.Knop a řada dalších. Jako jeden z největších počinů považuji vydávání Dějin výstavní tvorby v zemích Koruny české od ing.arch. Otakara Nového, které jsem inicioval. Ale čas šel dál.

Přišly žádosti o malý rodinný domek a nabídky developerů a tak jsem začal navrhovat stavby. Zase v přísném řádu typografie. Typografie je svým způsobem dril, který má svůj řád, komposici a střízlivost. Nicméně umožňuje přechod do kaligrafie. To už je ale o něčem jiném.

Nepochybně mne také ovlivnily varhany a horolezení, díky kterému jsem procestoval řadu zemí. Tam jsem si začal uvědomovat, že řada lidských činností mizí, ale architektura ve své vznešenosti zůstává. Němý, leč nejvýmluvnější svědek všech časů. Architektura – gloria mundi. Jsem přesvědčen, že jedině láska a pokora vede k cíli.

Nejvýznamnější realizace : Polský dům Ostrava, Památník boje proti fašismu a válce, Životice, Fakultní nemocnice v Ostravě – Porubě, Priessnitzovy lázně, Jeseník, Lázně Darkov, Dalkia Ostrava, Severomoravská energetika, ČEZ Ostrava, Sopkův palác, Opava, Svatý otec Jan Pavel II, Mons. František Václav Lobkowicz O.Praem, biskup Ostravsko-Opavské diecéze, Mons.Jan Graubner, Arcibiskup olomoucký, řada výstavních akcí pro Národní galerii v Praze / Anežský klášter, Valdštejnský palác, Jiřský klášter/, Divadelní ústav v Praze, České dráhy Ostrava, Transgas Praha, Správa českých center, Metalurg Vysoké Tatry, Soláň, Rožnov pod Radhoštěm, Fénix Ostrava, Palace Ostrava, Borsodchem.

Nejvýznamnější výstava – Světová výstava Design blok 2001.

Jsem autorem architektonické studie Přístavního TERMINÁLU a splnění Odry.

Jsem autorem MEMORANDA, které je určeno nejširší veřejnosti.

Jsem řádným členem Unie Výtvarných umělců – asociace výstavní tvorby, asociace interiérových architektů a výtvarné sekce České sklářské společnosti a České komory architektů jako autorizovaný architekt

Na Úřadu průmyslového vlastnictví mám registrovány tři průmyslové vzory.

AUGUSTIN MILATA – ATELIER MILATA
autorizovaný architekt

International Association of Art Aia Aiap Unesco, Union Of Visual
Artists Brno Biennale Assotiation Icograda
International Council of Graphic Design
Member Czech Glass Society
Association Member Of Who Is Who
Member Society Of Czech Architects
Member Czech Chamber Of Architects